Khoa Nông nghiệp tổ chức buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với công tác đối ngoại, đối nội”

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi Bộ Khoa Nông nghiệp về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 3/6/2019, tại Phòng 11, Cơ sở 1, Khoa Nông nghiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với công tác đối ngoại, đối nội”. Chuyên đề: “ Phong cách ngoại giao của Bác Hồ” Nội dung buổi sinh hoạt do quý thầy cô thuộc Bộ môn Chăn nuôi thú y phụ trách.

Hình: ThS. Mai Thị Ngọc Hương sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chuyên đề cho thấy, suốt cuộc đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập, tự do của nhân dân, Hồ Chí Minh đã giao thiệp với rất nhiều bạn bè trên thế giới, có những người bạn cùng chí hướng, có cả những kẻ thù, trong nhiều hoàn cảnh và trên nhiều vị thế khác nhau. Phong cách ứng xử tài tình của Người trong hoạt động đối ngoại đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng như phong trào đấu tranh cho nền hòa bình chung của nhân loại.

Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, đội ngũ cán bộ đối ngoại cần phải có đầy đủ phẩm chất, bản lĩnh và được từng bước tiêu chuẩn hoá, phải có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn đường lối đối ngoại của Đảng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ giỏi, góp phần xứng đáng cho thàng công ngoại giao của nước nhà cũng như toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Tự hào về Bác, nhớ về Bác, dù ở cương vị nào, mỗi giảng viên trong khoa Nông nghiệp chúng ta ai ai cũng tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Hình: Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Qua buổi sinh hoạt, quý thầy cô trong Khoa thảo luận sôi động và rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân là mỗi cán bộ giảng viên không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, tu dưỡng đầy đủ phẩm chất. Đặc biệt, là phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp trở thành một nhà sư phạm khéo léo, tinh tế trong ứng xử. Hơn ai hết, mỗi người cán bộ, giảng viên phải học và làm việc theogương Bác Hồ, một nhà ngoại giao lỗi lạc cả về trí tuệ và nhân cách. Mỗi người cần thể hiện tính hòa hiếu và nhân nghĩa, hòa bình và khoan dung, sự ứng xử tinh tế, linh hoạt và mềm dẻo nhưng kiên định theo nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tất cả vì lợi ích tập thể.

Tin và ảnh: Mai Thị Ngọc Hương

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*