HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA NÔNG NGHIỆP

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về xây dựngchiến lược phát triển Khoa Nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030. Vào lúc 14 giờ, ngày 13 tháng 8 năm 2019. Tại Khoa Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị chiến lược phát triển Khoa Nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Đến dự Hội nghị gồm có:

Về phía Nhà trường:

– PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu Trưởng

– TS. Dương Việt Hằng – Thư ký Hội đồng Trường

Về phía Khoa Nông nghiệp:

– TS. Tiền Hải Lý – Trưởng Khoa

– TS. Nguyễn Thị Kiều – Phó trưởng Khoa

Cùng quý Thầy, cô trong Hội đồng Khoa học – Đào tạo và Trưởng, phó các Bộ môn trực thuộc Khoa Nông nghiệp

Hình TS. Tiền Hải Lý trình bày Kế hoạch chiến lược phát triển khoa Nông nghiệp

Mở đầu buổi Hội nghị, PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu Trưởng đã phát biểu chủ trương các đơn vị trong trường phải tập trung xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển của đơn vị để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thay mặt khoa Nông nghiệp, TS. Tiền Hải Lý đã thông qua đề án phát triển Khoa trong tình hình mới gồm (1). Thực trạng của Khoa về tổ chức bộ máy, thực trạng sinh viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp trong đào tạo và chuyển giao công nghệ. (2). Định hướng và giải pháp thực hiện nhằm phát triển Khoa trong tình hình mới gồm: cơ cấu lại bộ máy tổ chức, khối ngành đào tạo (Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Nông nghiệp công nghệ cao, Khoa học môi trường), đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như: đào tạo PGS và TS trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và sinh học ứng dụng. Nghiên cứu khoa học, tập huấn và chuyển giao công nghệ, cơ sở vật chất, liên kết doanh nghiệp và phục vụ cộng đồng.

Hội nghị đã trao đổi sôi nổi, đầy tâm huyết và định hướng được nhiều ngành nghề mới đáp ứng được nhu cầu thị trường và phục vụ nguồn nhân lực trọng điểm cho vùng Bán đảo Cà Mau trong giai đoạn mới.

Hình PGS.TS. Từ Diệp Công Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Qua trao đổi tại Hội nghị PGS.TS. Từ Diệp Công Thành – Hiệu Trưởng nhà trường đã cơ bản thống nhất theo chiến lược phát triển của Khoa nông nghiệp. Khối ngành đào tạo bậc Đại học gồm: Nuôi trồng thủy sản, Nông nghiệp công nghệ cao (thay thế ngành Bảo vệ thực vật), Thú y (thay thế ngành Chăn nuôi), Khoa học môi trường; Về cơ cở vật chất thống nhất đầu tư thêm Phòng thí nghiệm sinh học phân tử, phòng mạch thú y để đáp ứng trong việc mở các mã ngành mới; Về đào tạo nguồn nhân lực, Hiệu trưởng cũng đề nghị giai đoạn 2020-2025 khoa Nông nghiệp phải xây dựng Kế hoạch đưa đi tào tạo 4-5 PGS và 5-6 tiến sỹ. Hiệu trưởng cũng thống nhất cho Khoa Nông nghiệp định hướng đến năm 2025 mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản và giúp sinh viên ngành nông nghiệp theo hướng tiếp cận thực tiễn hơn là học lý thuyết trên nhà trường.

Hội nghị kết thúc với sự đồng tình rất cao của Hiệu trưởng về chiến lược phát triển của Khoa Nông nghiệp trong tình hình mới và định hướng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

Tin: Nguyễn Văn Tuấn

Ảnh: Lê Thị Nam Phương

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*