KHOA NÔNG NGHIỆP HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THÁNG 04/2020

Vào lúc 15h30 ngày 25/05/2020, tại Phòng 11, Cơ sở 1. Thực hiện nhiệm vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bộ môn Khoa học cây trồng và PTNT tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc” theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu. Người trình bày: Cô Dương Thị Bích Huyền.

    Hình: Buổi sinh hoạt học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khoa Nông nghiệp

Tư tưởng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh bao quát cả một chặng đường lịch sử lâu dài, đấu tranh cho nền độc lập, tự do, bảo vệ thành quả cách mạng. Nhìn lại sự hình thành và phát triển chúng ta thấy cả một hệ thống quan điểm toàn diện, nhất quán và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam. Trong đó có tư tưởng của người về Cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm 5 luận điểm được thể hiện trong văn kiện “ 1 là Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản; 2 là Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới do Đảng Cộng sản lãnh đạo; 3 là Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc; 4 là Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và cách mạng vô sản ở chính quốc; 5 là Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực”

Bác cho rằng Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông. Để đoàn kết toàn dân tộc, người đã chủ trương xây dựng Mặt trận thống nhất rộng rãi để liên kết sức mạnh toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng

Hồ Chí minh nhấn mạnh: “Đoàn kết là then chốt, là then chốt của thành công”; “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi. Đoàn kết là điểm mẹ, điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu điều tốt; Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẻ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó”

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.”

Do đó, đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài của Cách mạng, là nhân tố then chốt bảo đảm cho thắng lợi cách mạng.

Trong giáo dục, Người còn dặn dò: “Trước hết là phải đoàn kết. Đoàn kết thật sự, giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa trò và trò, giữa cán bộ và công nhân. Toàn thể nhà trường phải đoàn kết thành một khối, đoàn kết phải thật sự trăm phần trăm chứ không phải chỉ là đoàn kết miệng”.

Qua buổi sinh hoạt, quý thầy cô trong Khoa thảo luận sôi động và rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân là trong công việc, mỗi người đều giữ một vị trí vai trò nhất định ở cơ quan, đơn vị, tổ chức mà mình tham gia do vậy phải có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Phải luôn có ý thức đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng nhau phụng sự xây dựng tập thể vững mạnh; giữ gìn đoàn kết trong Bộ môn, Khoa và trong đơn vị. Đoàn kết sẽ tạo niềm tin và sức mạnh để giữ vững nền hòa bình độc lập dân tộc, chống phá những tư tưởng thù địch gây âm mưu diễn biến hòa bình. Đây là cách làm thiết thực nhất góp phần thành công trong mục tiêu đề ra của nhà Trường trong thời gian tới.

Tin: Nguyễn Hồng Kiểm – Ảnh: Đặng Nguyệt Quế

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*