KHOA NÔNG NGHIỆP HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH THÁNG 02/2021

Vào lúc 15h30 ngày 22/02/2021, thực hiện nhiệm vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh”. Khoa Nông nghiệp tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng”. Người trình bày: Cô Mai Như Phương.

Hình buổi sinh hoạt học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khoa Nông nghiệp

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và cũng cố Đảng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của đảng viên, viên chức. Việc vận dụng tư tưởng của Bác Hồ vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Trước lúc đi xa, trong di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, trước hết Bác Hồ cũng nói về Đảng. Người nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang ấy, tập thể Khoa Nông Nghiệp luôn phải thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí minh về xây dựng và cũng cố Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt trong phát triển sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp trồng người. Bên cạnh đó, tập thể cũng không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao năng lực toàn diện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Kết thúc buổi sinh hoạt “Học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đồng chí Tiền Hải Lý – Bí thư động viên các viên chức tiếp tục định hướng phấn đấu tích cực trong các phong trào thi đua của Khoa, của Trường; hoàn thành tốt nhiệm vụ để hội đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Tin:  Dương Thị Bích Huyền.

 Ảnh: Đặng Nguyệt Quế.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*