Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng báo cáo đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Bạc Liêu”

https://blu.edu.vn/tin-tuc/xe-t-duye-t-ho-so-nhie-m-vu-khoa-ho-c-va-cong-nghe-cap-co-so-nam-2022-xay-du-ng-ba-o-ca-o-da-nh-gia-chuong-tri-nh-da-o-ta-o-da-i-ho-c-nga-nh-nuoi-tro-ng-thu-y-sa-n-truo-ng-da-i-ho-c-ba-c-lieu-/3338333363.html

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*