Khoa Nông nghiệp sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 09/2022 với chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, tự lực, tự cường”

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi Bộ Khoa Nông nghiệp về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 27/9/2022, tại Phòng 11, Cơ sở 1, Khoa Nông nghiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, tự lực, tự cường” Nội dung buổi sinh hoạt do quý thầy cô thuộc Bộ môn thủy sản phụ trách.

Hình: ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân  sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chuyên đề cho thấy, trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

Hồ Chí Minh còn cho rằng tự lực, tự chủ là phẩm chất, quyền lợi mang “tính người” và nếu con người không có quyền tự chủ thì không còn là con người nữa. Tự lực và tự cường có thể đồng thời biểu thị ý chí, năng lực của cá nhân, tổ chức và quốc gia, dân tộc. Trong đó, sự tự lực và tự cường của từng cá nhân sẽ góp phần quan trọng vào việc hình thành sự tự lực và tự cường của tập thể, của đất nước, của dân tộc. Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: khi trước, tự lực, tự cường là để giành độc lập, tự do; nay tự lực, tự cường là để xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Không có tinh thần đó thì đất nước không thể tự chủ, càng không thể phồn vinh, hùng cường!

Qua buổi sinh hoạt, quý thầy cô trong Khoa thảo luận sôi động và rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân là mỗi cán bộ giảng viên không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, tu dưỡng đầy đủ phẩm chất. Đặc biệt trong môi trường sư phạm, vai trò nêu gương càng phải được thực hiện và phát huy hàng ngày cho học sinh, sinh viên. Trước hết là người giảng viên phải luôn phấn đấu trở thành một người thầy mẫu mực về nhân cách, trong sáng về đạo đức để các em noi theo, Mọi việc làm và hành động của giảng viên, người thầy phải luôn ở mức chuẩn mực, công tâm. Hiện tại, giảng viên có thể chưa giỏi toàn diện trong chuyên môn, chưa giàu có về vật chất nhưng bản thân phải luôn cầu tiến, không ngừng học tập để nâng cao trình độ để đap sứng yêu cầu trong tình hình mới và làm gương tự lực tự cường để sinh viên có động lực, niền tin vào cuộc sống. Tự hào về Bác, mỗi giảng viên trong khoa Nông nghiệp, chúng ta ai ai cũng cần tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tin và ảnh: Tiêu Ngọc Xiếu

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*