Bộ môn thủy sản

I. Chức năng – nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy, nghiên cứu khoa học, làm dự án  và chuyển giao kỹ thuật thuộc lĩnh lực nuôi trồng thủy sản và nuôi tôm công nghệ cao.

Đào tạoBộ môn giảng dạy các kiến thức và kỹ năng về: chọn địa điểm nuôi các đối tượng thủy sản, thiết kế trang trại nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản, nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản, kiểm tra bệnh trên tôm, cá, quản lý môi trường ao nuôi và trại sản xuất giống thủy sản, giao tiếp và tiếp thị sản phẩm, quản lý trang trại nuôi thủy sản, khuyến ngư.

Nghiên cứu khoa họcCác nghiên cứu tập trung vào thử nghiệm nuôi một số đối tượng mới, chuyển giới tính cá, nâng cao hiệu quả ương ấu trùng, xác định bệnh và phòng trị bệnh trên tôm cá.

Tập huấnCác khóa tập huấn ngắn hạn tập trung vào lĩnh vực nuôi tôm sú, thẻ chân trắng, tôm càng xanh, sản xuất giống tôm, cua, cá.

II. Tổ chức

Bộ môn có 10 giảng viên; trong đó có 04 Tiến sĩ (01 đang học sau tiến sĩ), 06 Thạc sĩ (01 đang học NCS).

III. Đào tạo

Bộ môn đảm nhận giảng dạy hầu hết các học phần trong chương trình đào tạo 02 chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản và Nuôi tôm công nghệ cao

IV. Cơ sở vật chất

Bộ môn được trang bị các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại và trại thực nghiệm đảm bảo cho công tác giảng dạy và nghiên cứu về phân tích chất lượng nước, bệnh tôm cá, dinh dưỡng, tảo, chuyển giới tính cá, sản xuất giống và nuôi tôm cá.

Trại thực nghiệm, khu sản xuất đảm bảo cho giảng viên và sinh viên nghiên cứu và học tập.

* Liên hệ:

Họ tên: ThS. Lê Hoàng Vũ                       – Chức vụ: Phó trưởng bộ môn 

– ĐT: 0907.005.004                                     – Email: lhvu@blu.edu.vn

Danh sách giảng viên Bộ môn Thủy sản

TT Họ và tên Địa chỉ mail Chuyên môn chính
1 Lê Hoàng Vũ lhvu@blu.edu.vn ThS.Nuôi trồng thủy sản
2 Trần Thị Bé tranbe@blu.edu.vn TS.Nuôi trồng thủy sản
3 Trần Thị Bích Như ttbnhu@blu.edu.vn ThS.Nuôi trồng thủy sản
4 Dương Hải Toàn dhtoan@blu.edu.vn ThS.Nuôi trồng thủy sản
5 Nguyễn Thị Hồng Vân nthvan@blu.edu.vn ThS.Nuôi trồng thủy sản
6 Lâm Tâm Nguyên ltnguyen@blu.edu.vn TS.Nuôi trồng thủy sản
7 Lê Mỹ Phương lmphuong@blu.edu.vn TS.Nuôi trồng thủy sản
8 Trần Thị Linh Nhâm ttlnham@blu.edu.vn TS.Sinh học biển
9 Tiêu Ngọc Xiếu tnxieu@blu.edu.vn ThS.Sinh thái học
10 Lê Thị Ngọc Ngà ltnnga@blu.edu.vn ThS.Sinh thái học