LỊCH HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

THÔNG BÁO

Lịch học môn pháp luật đại cương của Khoa Kinh tế có thay đổi như sau:

  • Thứ 2 (ngày 10/8/2020) học 2 buổi sáng, chiều
  • Thứ 3 (ngày 11/08/2020) học 1 buổi sáng

Địa điểm học: Cơ sở 2, giảng đường 1.

Các em cập nhật lại lịch để đi đúng thời gian nhé.