Thời Khóa Biểu

 1. TKB TUAN 31 (Từ ngày 27/03 – 02/04/2023)
 2. TKB TUAN 30 (Từ ngày 20/03 – 26/03/2023)
 3. TKB TUAN 29 (Từ ngày 13/03 – 19/03/2023)
 4. TKB TUAN 28 (Từ ngày 06/03 – 12/03/2023)
 5. TKB TUAN 27 (Từ ngày 26/02 – 04/03/2023)
 6. TKB TUAN 26 (Từ ngày 20/02 – 26/02/2023)
 7. TKB Tuan 25_13.02-19.02-2023
 8. TKB TUAN 24 (Từ ngày 06/02 – 12/02/2023)
 9. TKB TUAN 23 (Từ ngày 30/01 – 05/02/2023) (Có điều chỉnh lịch dạy 2 lớp 13DNT1,2)
 10. TKB TUAN 20 (Từ ngày 09/01 – 15/01/2023)
 11. TKB TUAN 19 (Từ ngày 02/01 – 08/01/2023)
 12. TKB TUAN 18 (Từ ngày 26/12 – 01/01/2023)
 13. TKB TUAN 17 (Từ ngày 18/12 – 25/12/2022)
 14. TKB TUAN 16 (Từ ngày 12/12 – 18/12/2022)
 15. TKB TUAN 15 (Từ ngày 05/12 – 11/12/2022)
 16. TKB TUAN 14 (Từ ngày 28/11 – 04/12/2022)
 17. TKB TUAN 13 (Từ ngày 21/11 – 27/11/2022)
 18. TKB TUAN 12 (Từ ngày 14/11 – 20/11/2022)
 19. TKB TUAN 11 (Từ ngày 07/11 – 13/11/2022)
 20. TKB TUAN 10 (Từ ngày 31/10 – 06/11/2022)
 21. TKB TUAN 09 (Từ ngày 24/10 – 30/10/2022)
 22. TKB TUAN 08 (Từ ngày 17/10 – 23/10/2022)
 23. TKB TUAN 07 (Từ ngày 10/10 – 16/10/2022) (Có điều chỉnh mới)
 24. TKB TUAN 06 (Từ ngày 03/10 – 09/10/2022)
 25. TKB TUAN 05 (Từ ngày 26/09 – 01/10/2022)
 26. TKB TUAN 04 (Từ ngày 19/09 – 25/09/2022)
 27. TKB TUAN 03 (Từ ngày 12/09 – 18/09/2022)
 28. TKB TUAN 02 (Từ ngày 05/09 – 10/09/2022)