Thời Khóa Biểu

 1. TKB Tuần 40 (Từ ngày 03/06/2024 – 09/06/2024)
 2. TKB Tuần 39 (Từ ngày 27/05/2024 – 02/06/2024)
 3. TKB Tuần 38 (Từ ngày 20/05/2024 – 26/05/2024)
 4. TKB Tuần 37 (Từ ngày 13/05/2024 – 19/05/2024)
 5. TKB Tuần 36 (Từ ngày 06/05/2024 – 12/05/2024)
 6. TKB Tuần 35 (Từ ngày 29/04/2024 – 05/05/2024)
 7. TKB Tuần 34 (Từ ngày 22/04/2024 – 28/04/2024)
 8. TKB Tuần 33 (Từ ngày 15/04/2024 – 21/04/2024)
 9. TKB Tuần 32 (Từ ngày 08/04/2024 – 14/04/2024)
 10. TKB Tuần 31 (Từ ngày 01/04/2024 – 07/04/2024)
 11. TKB Tuần 30 (Từ ngày 25-03/2024 – 31/03/2024)
 12. TKB Tuần 29 (Từ ngày 18/03/2024 – 24/03/2024)
 13. TKB Tuần 28 (Từ ngày 11/03/2024 – 17/03/2024)
 14. TKB Tuần 27 (Từ ngày 04/03/2024 – 10/03/2024)
 15. TKB Tuần 26 (Từ ngày 26/02/2024 – 03/03/2024)
 16. TKB Tuần 25 (Từ ngày 19/02/2024 – 25/02/2024)
 17. TKB Tuần 22 (Từ ngày 29/01/2024 – 4/02/2024)
 18. TKB Tuần 21 (Từ ngày 22/01/2024 – 28/01/2024)
 19. TKB Tuần 20 (Từ ngày 15/01/2024 – 21/01/2024)
 20. TKB Tuần 19 (Từ ngày 08/01/2024 – 14/01/2024) (HKII)
 21. TKB Tuần 18 (Từ ngày 01/01/2024 – 07/01/2024)
 22. TKB Tuần 17 (Từ ngày 25/12/2023 – 21/12/2023)
 23. TKB Tuần 16 (Từ ngày 18-12/2023 – 24/12/2023)
 24. TKB Tuần 15 (Từ ngày 11/12/2023 – 17/12/2023)
 25. TKB Tuần 14 (Từ ngày 04/12/2023 – 10/12/2023)
 26. TKB Tuần 13 (Từ ngày 27/11/2023 – 03/12/2023)
 27. TKB Tuần 12 (Từ ngày 20/11/2023 – 26/11/2023)
 28. TKB TUAN 11 (Từ ngày 13/11/2023 – 19/11/2023)
 29. TKB Tuần 10 (Từ ngày 06/11/2023 – 12/11/2023)
 30. TKB Tuần 09 (Từ ngày 30/10/2023 – 05/11/2023) (Có điều chỉnh)
 31. TKB Tuần 08 (Từ ngày 23/10/2023 – 29/10/2023)
 32. TKB Tuần 07 (Từ ngày 16/10/2023 – 22/10/2023) (Có điều chỉnh)
 33. TKB Tuần 06 (Từ ngày 09/10/2023 – 15/10/2023)
 34. TKB Tuần 05 (Từ ngày 02/10/2023 – 08/10/2023)
 35. TKB Tuần 04 (Từ ngày 25/9/2023 – 01/10/2023)
 36. TKB Tuần 03 (Từ ngày 18/9/2023 – 24/09/2023)
 37. TKB Tuần 02 (Từ ngày 11/9/2023 – 17/09/2023)
 38. TKB Tuần 01 (Từ ngày 04/9/2023 – 10/09/2023)
 39. TKB Tập trung SV (Từ ngày 28/08/2023 – 03/09/2023)