Tuyển dụng

 1. Công ty Cổ phần Tép Bạc tuyển dụng
 2. CÔNG TY TNHH SUNJIN-VINA
 3. Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam
 4. Công ty TNHH SX TM XNK Khánh Phát
 5. CÔNG TY ALPHAFEE
 6. D VIET NAM CHUYÊN KINH DOANH THỨC ĂN TÔM VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC
 7. Chương trình thực tập ngắn hạn tại Nhật Bản khối ngành Nông nghiệp công nghệ cao
 8. Công ty TNHH SX TM DV Hữu Tài Agri tuyển dụng
 9. Công ty Sao Vàng Mekong
 10. Tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng làm việc tại Nhật Bản
 11. Tuyển dụng công ty BMC
 12. Tuyển dụng Công ty Giống cây trồng Nông Hữu
 13. Tuyển dụng Công ty TNHH Anh Dẩu Tiền Giang
 14. Tuyển dụng Công ty TNHH Phú Nông
 15. Tuyển dụng công ty TNHH CN-KT-SH Thái Nam Việt
 16. Tuyển dụng công ty TNHH Đầu tư phát triển nông nghiệp Bốn mùa KBM
 17. CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HOÀNG KIỆT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG